Tågsläppet 23 april 2017 

per-inge   tågsläpp   resgodsvagnen
Och så stundade årets Tågsläpp, denna dag då många av Sveriges Museijärnvägsföreningar öppnar 
portarna och visar upp sin verksamhet och de gamla tågen och vagnarna.
Till Lärje kom barnfamiljer och vanliga intresserade. 
Ringlinien hade försäljning av tåglitteratur i resgodsvagnen och
det såldes korv och hamburgare från grillen utanför på spåret.
Och Per-Inge verkade ganska nöjd.

 

fågelholken   tågsläpp   roland
En liten tur med tåget på bangården bjöds det på, medan den intresserade mannen noga begrundar
texten på informationsbladet på ångloket. 
Roland visade upp konduktörsfinkan.

 

lotteri   juniortåg
Sedvanligt lotteri och mycket modelltågskörande serverades också förstås!