Välkommen till Spår & Tåg i Väst!
Vi arbetar för den spårburna hobbyn!

 

Inom Spår & Tåg i Väst arbetar vi för den spårburna hobbyns utveckling och överlevnad. Vi arbetar framför allt med att försöka få ungdomar att intressera sig för den hobby som vi själva fastnat för. Spår & Tåg i Väst är en förening av föreningar. Våra medlemsföreningar sysslar med allt från modelltåg till riksomfattande veterantågstrafik i full skala!

Vill du hjälpa oss att sprida järnvägshobbyn så hör av dig till oss! Vi tar tacksamt emot hjälp vid våra arrangemang, samt sponsorstöd. All verksamhet drivs på ideell basis och finansieras framför allt genom lotterier. Vi tar tacksamt emot vinster till våra lotterier.

Bland våra sponsorer över åren märks framför allt Hobbycenter i GöteborgBergslagernas Järnvägssällskap och Spårvägssällskapet Ringlinien. På senare tid har ett stort antal försäljare vid mj-mässor skänkt vinster till lotteriet och dessutom har vi fått mycket material av många privatpersoner. 


Syftet med Spår & Tåg i Väst är att:

Nyskapa intresse
Vi vill skapa intresse för tåghobbyn hos ungdomar av båda könen, med hjälp av Juniortågskonceptet.
Vi vill även framhålla hobbyn som en intressant sysselsättning efter pensioneringen.

Återskapa intresse
Vi vill återskapa intresset hos personer som redan är, eller har varit medlemmar. Detta gör vi genom att ordna trevliga arrangemang för medlemmarna.

Samverka externt
Vi vill skapa en bred kompetensbas för förhandling med kommun och företag i syfte att kunna intressera dessa för sponsorskap eller annan samverkan. Vårt mål är en stark och aktiv järnvägshobby i takt med tiden.

Samverka internt
Vi vill skapa förutsättningar för ett utökat samarbete mellan medlemsföreningarna.