Planerad kalender (20190519)

2019

2019-02-09  Modelltågsmässa Trollhättan  
2019-03-02   Årsmöte  
2019-04-13  Möller/Hobbycenter  
2019-04-28  Tågsläppet  
2019-05-4/5  Modelltågsmässa i Mölndal  
2019-05-25  Nässjö järnvägsmuseum  
2019-06-06  Lundsbrunn  
2019-08-04  BMÅS   
2019-08-24  AGJ Museibanans dag  
2019-08-25  Familjedag på Älvstranden  
2019- hösten  Möller/Hobbycenter  
2019-09-1/2  Landeryd  
2019-11-03  Öppen Vagnhall  
2019-11-09  Modelltågsmässa Håverud  
2019-12  Personalsammankomst