Planerad kalender STV 2023

2023-03-17

 

Planering för årets evenemang är i sin linda

 

2023-02-11    Modelltågsmässa Trollhättan  INSTÄLLD 
2023-03-04   Årsmöte
2023-05-13   Skara?