Liten studieresa till Mellerud
och modelljärnvägsklubben
15 juni 2023

mellerud stn
I värsta sommarhetten åkte vi till Mellerud för att titta på deras
modelljärnvägsbygge. Vi blev hämtade vid stationen av snälla
föreningsmedlemmar - Kurt, Ragnar och Einar - som skjutsade oss
till föreningslokalen.
mellerud   mellerud
Sture berättade om banan och tågen åkte runt. Bakom Sture syns "hyllorna" där banan går i olika nivåer
med olika miljöer och stationsområden. Hans är i bakgrunden och håller koll på tågen.
Framför Sture är modellen av Melleruds station - jmf bilden ovan av stationen IRL!
mellerud   mellerud
Lokstallar med fungerande vändskiva. I bakgrunden
och gömd bakom ett berg finns "spiralbanan" där
tågen går upp till de olika nivåerna.
  Holms medeltida kyrka vid Mellerud. Bröllop på ena sidan
av byggnaden och en begravning till vänster...
nudistmodell  

I ett hörn av modellen
hittade vi ett litet bad.
Denna mycket varma
dag kändes det precis 
rätt!

 

 

Vi tackar Sture och hans kamrater, Irene, Kurt, Ragnar,
Hans och Einar för en fin dag! 
Nästa gång vi ses är det nog vid Mj-mässan i Håverud
den 30 september.